Smartoff produktion


Smartoff är ett webbaserat produktionsprogram
För producerande företag med 2 – 30 anställda.
Systemet är mycket enkelt att använda, och omfattar:
Offert, Order,
Planering, Tidsrapportering,
Beställning av material, Materialförfrågan, Materialbevakning,
Sammanställning(efterkalkyl), Faktureringsunderlag m.m. Besök Smartoff »

Smartoff hantverkare

Smartoff är ett webbaserat hantverksystem
för hantverkare med 2 – 30 anställda.
Systemet är mycket enkelt att använda, och omfattar:
Offert, Information till fältet via telefon,
Planering, Tidsrapportering,
Beställning av material, Materialbevakning,
Sammanställning(efterkalkyl), Faktureringsunderlag m.m. Besök Smartoff »

Emptor

Emptor är ett webbaserat förfrågansystem
som passar de flesta företag, som köper in material.
Systemet är mycket enkelt att använda, och omfattar:
Förfrågan, Förfrågan till projekt,
Offertsvar, Påminnelser,
Sammanställning,
Valutakompensering m.m. Besök Emptor »
© 1867-1945                Tel:070-6556 976

EnriTek, Datastöd som underlättar.